Privacy VUB COVID

VUB

Covid19 Registratie

Privacyverklaring

 

Deze “Covid19 Registratie” (hierna: “Registratie”) wordt beheerd door en binnen de Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Elsene, 0449.012.406 (hierna: “VUB”). VUB is verantwoordelijk voor de Registratie en voor de verwerking van persoonsgegevens die daarmee verband houdt.

Wat hebben we van jou nodig?

Bij de Registratie via de website (door het scannen van de QR-code) of op papier wordt er gevraagd naar jouw: naam, voornaam, email of telefoonnummer, datum en incheckmoment. Registratie via de website staat eveneens toe om een uitcheckmoment te registreren. Wanneer niets wordt geregistreerd, wordt uitgegaan van een bezoek van één uur.

Waarom voeren we deze Registratie in?

De Registratie verloopt op basis van een wettelijke verplichting in het kader van de “Corona-maatregelen” (MB 30/6/2020 en 28/7/2020) en heeft een efficiënt contactonderzoek tot doel in geval van vastgestelde besmetting. Zonder Registratie voor een bepaalde locatie word je toegang tot deze locatie ontzegt. Jouw gegevens worden maximaal 14 kalenderdagen bijgehouden. Indien u gebruik maakt van een Registratie op papier, worden deze in gesloten enveloppe bewaard en tijdig vernietigd. Jouw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de betrokken contactcentra die belast zijn met contactonderzoek. In dat laatste geval kunnen jouw gegevens langer worden bewaard door het betrokken contactcentrum.

Automatisch invullen?

Bij het gebruik van de website wordt jou de kans geboden om jouw persoonsgegevens in de eigen browser bij te houden. Hiertoe vink je het hokje aan met “Onthoudt mijn gegevens voor de volgende keer”. Jouw gegevens worden dan in het cache-geheugen van jouw browser bewaard. Bij een volgend bezoek aan één van onze locaties worden de velden dan automatisch als suggestie aangevuld. Deze informatie wordt niet rechtstreeks gestockeerd of uitgelezen door onze servers en er wordt geen gebruik gemaakt van cookies of gelijkaardige technologieën. De bewaarde gegevens moeten steeds door jou zelf worden ingestuurd. Indien je de gegevens wilt verwijderen, vink je dit hokje uit of wis je het cachegeheugen in de instellingen van jouw browser.

Jouw rechten?

Je hebt het recht op informatie en inzage in jouw gegevens en verwerking, je mag verbetering of verwijdering vragen van jouw persoonsgegevens, maar ook de beperking van deze verwerking. Je mag bezwaar maken tegen de verwerking en je mag de overdracht en kopie van jouw gegevens vragen. Deze rechten kan je uitoefenen door contact op te nemen met de DPO: dpo@vub.be. Daarnaast heb je steeds het recht om klacht neer te leggen bij de DPO of bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link of door contact op te nemen met de GBA:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Een klacht laat een voorziening voor een gewone rechtbank onverlet. Bij schade kunt u ook schadevergoeding eisen.